pare-logo

Fastigheter

Pare Fastigheter utvecklar och förvaltar idag fastigheter. Fastigheterna innehåller såväl kontor, industri, bostäder, restauranger som handel.

Pare Fastigheter har som ambition att utveckla sitt befintliga fastighetsbestånd men även att växa genom ytterligare förvärv. Vi är ett fastighetsbolag som fokuserar på långsiktiga goda relationer med hyresgäster och samarbetspartners.

 

Projektfastigheter

Pare Fastigheter förädlar och utvecklar fastigheter utifrån kreativa lösningar och med bred kompetens. Vi arbetar i projektform med såväl bostads-, kontors-, industri-, som kommersiella fastigheter.